วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

Job Advertisement

Job Advertisement


ผู้ผลิตและส่งออกระหว่างประเทศ
ต้องการโดยด่วน:

หัวหน้างานฝ่ายบัญชี
คุณสมบัติ:
-เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
-จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการทำงานเกี่ยวข้องกับการบัญชีทั่วไป
-มีความรุ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม Lotus1-2-3,DBASE และ โปรแกรมบัญชีได้
-ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

กรุณาส่งประวัติส่วนตัวที่ตรงกับคุณสมบัติและมีประสบการณ์ พร้อมทั้งรูปถ่ายมาที่
Personnel Manager
THOMAS BIELAND ASSOCIATES LTD.
30/4 Moo 14. Soi Premlurthel
Bangna-Trad Road Km.5
Bangkaew,Bangplee
Samutpradarn 10540

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์การสมัครงาน

Equivalent qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
Exempted Through Military Drawing Ballot จับได้ใบดำ
Experience / Previoous employment ประสบการณ์การทำงาน
Expert in เชี่ยวชาญในด้าน
Extra-curricular Activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
Guarantor ผู้ค้ำประกัน
Height ความสูง
Higher Vocational Certificate ปวส.
Home Registration ทะเบียนบ้าน
Identification Card บัตรประชาชน
Islam ศาสนาอิสลาม
Issued by ออกให้โดย
Letter of Recommendation หรือ Testimonail หรือ Employment Certificate หนังสือรับรองการทำงาน
Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
Married แต่งงานแล้ว
Marital status สถานภาพทางการสมรส
Military Discharge Letter หรือ Certificatte of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
Military status สถานภาพทางทหาร
Nationality สัญชาติ
Negotiable ต่อรองได้
No Military Service Obligation ไม่มีพันธะทางทหาร
Pasition applied for / Position desired ตำแหน่งที่สมัคร
Passed away / Deceased ตาย
Permanent Address ที่อยู่ถาวร
Person to notify in case of emergency ผู้ที่จะติดต่อในกรณีเกิด อุบัติเหตุฉุกเฉิน
Photo attached here ติดรูปถ่ายที่นี่
Present Address ที่อยู่ปัจจุบัน
Race เชื้อชาติ
References / Referee บุคคลอ้างอิง
Religion ศาสนา
Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.) หลักสูตร ร.ด.
Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
Self-employed ทำงานส่วนตัว
Seminars and special traning courses การสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
Sex เพศ
Single โสด
Special skills ความชำนาญพิเศษ
Spouse คู่สมรส
Transcript / Statement of Marks ใบแสดงผลการเรียน
To be completed in own handwriting เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Vocational Certificate ปวช
Weight น้ำหนัก
Widowed เป็นหม้ายที่มา : http://www.friendjob.com/tip/68.php

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แฟรนไชส์ ณศาลูกชิ้นหมูปิ้ง

แฟรนไชส์ ณศาลูกชิ้นหมู
                                                                              
ธุรกิจ  ณศาลูกชิ้นหมูปิ้ง        ณศาลูกชิ้นหมู เปิดตัวครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ปี 2550  ผลิตลูกชิ้นจากโรงงานที่ได้รับ มาตรฐาน GMP และ เครื่องหมาย อย. ต่อมาได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้สนใจนำไปจำหน่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นจำนวนมาก เคยได้รับคำชมจากหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ เช่น ครัวไทยโพสท์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสท์  ถนัดศอ มติชนสุดสัปดาห์  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง งานวันนี้ ฯลฯ ปัจจุบันได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพอาหารจากเชลล์ชวนชิม

ลักษณะกิจการ
ร้านขายลูกชิ้นปิ้ง
ชื่อธุรกิจ (ไทย)
ณศาลูกชิ้นหมูปิ้ง
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ)
Nasa Porkball
ความเป็นมา
ณศาลูกชิ้นหมู เปิดตัวครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ปี 2550  ผลิตลูกชิ้นจากโรงงานที่ได้รับ มาตรฐาน GMP และ เครื่องหมาย อย. ต่อมาได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้สนใจนำไปจำหน่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นจำนวนมาก เคยได้รับคำชมจากหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ เช่น ครัวไทยโพสท์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสท์  ถนัดศอ มติชนสุดสัปดาห์  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง งานวันนี้ ฯลฯ ปัจจุบันได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพอาหารจากเชลล์ชวนชิม ด้วย  

นอกจากนี้ ณศาลูกชิ้นหมู ยังเป้นธุรกิจหนึ่งผ่านการคัดเลือกจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรการเป็นธุรกิจมาตรฐานแฟรนไชน์สากลอีกด้วย
ลักษณะสินค้า
และบริการ
ลูกชิ้นหมู เกรด A+ เจาะ กลุ่มลูกค้าระดับบน จำหน่าย ปลีก-ส่ง โรงงานได้รับมาตรฐานการผลิต  GMP และ มาตรฐาน อย. ลูกชิ้นไม่ใส่สารกันบูด และไม่ใส่สารบอแร็กซ์
ประเทศ
Thailand  
ค่าแฟรนไชส์
19,900 บาท
จำนวนสาขา
20 สาขา
รายละเอียดสาขา
-
นโยบาย
การขยายสาขา
ขายแฟรนไชส์ หากต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด
การลงทุน
ค่าแฟรนไชส์ เริ่มต้นที่ 19,900 – 28,500 บาท
รูปแบบร้าน  แล้วแต่สถานที่ เงินลงทุน มีหลากหลายรูปแบบ

 • ราคาลูกชิ้นหมู ราคา 125 บาท ต่อกิโลกรัม 
 • ราคาลูกชิ้นหมูพร้อมน้ำจิ้ม ราคา 135 บาท ต่อกิโลกรัม 
หมายเหตุ : กิโลกรัม มี 162  ลูก เสียบไม้ละ 6 ลูกจะได้ประมาณ 27 ไม้

ประมาณยอดขาย ต่อ
1 กิโลกรัม

 • ยอดขาย 1 ก.ก ( 27 ไม้ๆละ 10 บาท ) 270 บาท 
 • ต้นทุน 1 ก.ก.
 • ราคาลูกชิ้น (1ก.ก.) 135 บาท             
 • กำไร ต่อ 1 ก.ก. 135 บาท  ( กำไรเบื้องต้น 1 เท่า)
ระยะเวลาคืนทุน
15-60 วัน ขึ้นอยู่ที่ทำเล
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. ผู้ที่ต้องการเริ่มมีกิจการเป็นของตนเอง โดยเริ่มลงทุนไม่มาก มีความเสี่ยงน้อย และเข้าใจระบบแฟรนไชน์ดี 
 2. ผู้ที่รักความสะอาด และต้องการขายอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะแก่ผู้บริโภคเท่านั้น 
 3. ผู้ที่มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ และมีเงินลงทุน    
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่
จะได้รับ
 1. ซุ้มขายลูกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ ขาย ครบชุด
 2. ลูกชิ้นหมู 10 กิโลกรัม พร้อมน้ำจิ้ม 2 กิโลกรัม
อื่นๆ
ณศาลูกชิ้นหมูปิ้ง เป็นลูกชิ้นหมูปิ้ง เกรดลูกชิ้นหมูที่ผลิตได้รับมาตรฐาน GMP ได้รับมาตรฐาน อย. ที่สำคัญไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใส่สารบอแรกซ์  
เคยได้รับคำชมในคอลัมน์ต่างๆ ครัวไทยโพสต์ ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสท์ และคอลัมน์ถนัดศอ หนังสือมติชนสุดสัปดาห์  นอกจากนี้ ปัจจุบัน ได้เครื่องหมายเชลล์ชวนชิมด้วย

ทำไมควรเลือกเรา

 1. รสชาติดี น้ำจิ้มสูตรเด็ด   ลูกชิ้นของเราเป็นลูกชิ้นเกรด ระดับบน ผลิตจาก เนื้อหมูคุณภาพดี ใช้ส่วนผสมของเนื้อหมูจำนวนมาก
 2. ความสะอาด ถูกสุขอนามัย โรงงานได้รับมาตรฐาน GMP และ ได้รับ อย. ไม่ใส่สารกันบูด บอแร็กซ์ ต่างจากลูกชิ้น ที่ขายตามท้องตลาด โดยเฉพาะลูกชิ้นที่เสียบไม้สำเร็จรูปขายเป็นถุง
 3. ความคุ้มค่าในการลงทุน การลงทุนน้อยมาก เริ่มต้นที่  19,900.00 บาท  ผลตอบแทนลงทุนดีมาก ระยะเวลาคืนทุนไว ประมาณ 1 เดือน ผลกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่าย ประมาณ 18,000 – 36,000 บาทต่อจุด หากผู้ลงทุนเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่ดี สามารถกระจายจุดขายได้หลายจุด จะมีผลตอบแทนหลักแสนบาท ต่อเดือน    
“  เรามั่นใจว่าลูกชิ้นเราอร่อยมาก แต่ลูกชิ้นของเรา ไม่ใช่ลูกชิ้นวิเศษ ไม่ใช่ลูกชิ้นเทวดา  ที่วางขายแล้วจะมีลูกค้าแห่มาซื้อจำนวนมาก หน้าที่ของเรา คือทำลูกชิ้นให้สะอาด และมีรสชาติดีเหนือกว่าคู่แข่งเท่านั้น ซึ่งนั่นเป็นความสำเร็จเพียงครึ่งเดียว
ความสำเร็จอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ตัวคุณ ว่ามีความตั้งใจและเอาใจใส่กับธุรกิจขนาดไหน ตั้งแต่หาทำเลที่ดี การดูแลความสะอาดของร้าน การเก็บรักษาวัตถุดิบ ความเอาใจใส่ลูกค้า เป็นต้น ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวรรณศา อัศวมงคล
ที่อยู่
20/15 หมู่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.
08-4117-0808, 08-3714-0808
โทรสาร
038-054-302
อีเมล์
เว็บไซต์
-
ข้อมูล วันที่ 17 ตุลาคม 2553 

โหวตแฟรนไชส์:
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1307 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 44,310 ครั้ง


วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำศัพท์วิธีการจ่ายเงินและวิธีการส่งสินค้า


คำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงิน
1.  Flights to pay                        =  ตั๋วจ่ายเงิน
2.  bill of exchange                    =  ตั๋วแลกเงิน
3.  Cash discount                       ส่วนลดเงินสด
4.  Cash voucher                       ใบเบิก/จ่ายเงินสด
5.  Cheque (check)                   =  เช็ค
6.  Deposit                                  = เงินมัดจำ
7.  Bail                                         = เงินประกัน
8.  Cash                                       = เงินสด
9.  Payment                                = จ่ายชำระ
10. Periodic installments          = ผ่อนชำระเป็นงวด
คำศัพท์เกี่ยวกับวิธีทางการส่งสินค้า
1.  delivered by boat                =  ส่งทางเรือ
2.  Air Fright charge                = ค่าส่งสินค้าทางสายการบิน
3.  by airmail                             =  ส่งทางอากาศ
4. Consignee                             =  ผู้รับตราส่ง
5.Exporrt                                   =  การส่งออก
6. Shipper                                 =  ผู้ส่งสินค้า
7. Delivery                                =  การส่งมอบสินค้า
8. Send international               =  ส่งระหว่างประเทศ
9.  Quick Shipping                  =  การส่งของด่วน
10.Import Permit                    = ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า

 ที่มาhttp://www.knowchinese.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5366515&Ntype=17
และแปลภาษาจากgoogle

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แฟรนไชส์ S&P

ธุรกิจ S&Pประเทศ : ไทย
ประเภทธุรกิจ : แฟรนไชส์
หมวดธุรกิจ : เบเกอรี่
หมวดธุรกิจกิจย่อย : ร้านเบเกอรี่

รายละเอียดของธุรกิจ
เป็นร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบด้วยอาหารนานาชนิด เค้ก ของหวาน ไอศกรีมและเครื่องดื่ม โดยให้บริการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่ครอบครัว นักเรียนนักศึกษา คนทำงาน ฯลฯ


บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด ( มหาชน ) และกลุ่มบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ เอส แอนด์ พี ซึ่งสามารถแบ่งจำแนกประเภทธุรกิจได้ดังนี้
ร้านอาหารและ ร้านเบเกอรี่ในประเทศ เปิดดำเนินการสาขาร้านอาหารและสาขาร้านเบเกอรี่ทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อร้าน “S & P” “Patio” “Patara” “Vanilla ” “ มังกรทอง ” และร้านกาแฟ “Bluecup”

นโยบายในการดำเนินธุรกิจ

ร้านอาหาร ในต่างประเทศ
เปิดดำเนินการสาขาร้านอาหารไทยในต่างประเทศภายใต้ชื่อร้าน “Patara” “Siam Kitchen” “Thai” และ “Patio”
ผลิตและจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ
ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและแฮม เส้นพาสต้า และ สี , กลิ่น ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้ชื่อ “S&P” “Delio” “ Patio ” “Vanilla” “Bluecup” และ “Royallee” ผ่านสาขาร้านอาหารและเบเกอรี่ และซุปเปอร์ มาร์เก็ต รวมทั้งส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ
บริการอื่นๆ
ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เช่น บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน และ บริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่
จำนวนสาขาในปัจจุบัน
N/A
ราคาแฟรนไชส์
N/A

CONTACT

ผู้ติดต่อ  
สถานที่ติดต่อ
457-457/6 Soi Sukhumvit 55 Klongtonnua Vadhana Bangkok 10110
โทรศัพท์
0-2185-1313
โทรสาร
0-2381-2790
อีเมล
เว็ปไซต์